سه شنبه, 08/27/1399 - 14:42

مطالعه و تحقیق ضرورت اجتناب ناپذیر برای مدیریت عظیم بسیج مردمی

یادداشت مسؤول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، جناب آقای دکتر رمضانیان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی.

می‏دانیم 24 آبان ماه روز بزرگداشت علامه آیت الله سید محمد طباطبائی و روز بزرگداشت " کتاب و کتابخوانی" است. نام گذاری ایام و مناسبت ها علاوه بر تکریم و بزرگداشت، فرصتی است برای پرداختن به موضوع و بیان ضرورت ها و بایسته های آن. با تأسف در جامعه ایران و در همه بخش ها حتی دانشگاه ها و مدارس، کتاب مهجور است و کتابخوانی سکه رایجی نیست.

درباره چرایی این مهجوریت و حتی چگونگی برون رفت از آن مطالب زیادی مطرح و کتاب ها نیز نوشته شده است. آنچه در عمل واقع نشده، رواج کتابخوانی است. متأسفانه سال هاست کتابخوانی در فرهنگ ما ایرانی ها جایگاه خود را گم کرده و اکنون که فضای مجازی و دیگر رسانه ها گسترش پیدا کرده، همان نصاب قبل هم کاهش پیدا کرده است.

باید کاری کرد تا مردم خود را نیازمند به مطالعه دقیق کتاب و کتابخوانی ببینند. تا " احساس نیاز" در مردم بوجود نیاید، حرف زدن از کتاب و کتابخوانی ره به جایی نخواهد برد. همه باید برای بوجود آمدن احساس نیاز، تلاش کنیم.

نهادهای مسئول، دستگاه های فرهنگی، مدارس، دانشگاه ها، همه و همه و بسیج بعنوان یکی از بهترین نهادهای فرهنگ ساز نسبت به این موضوع وظیفه مضاعف دارد. هم باید برای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه سعی و تلاش کند و هم مطالعه و تحقیق را بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای مدیریت عظیم بسیج مردمی بکار گیرد.

درک تغییرات و تحولات و درک درست اقتضائات زمان و مکان (برای مأموریت های متنوع و نو به نوی بسیج) و لزوم غلبه بر شرایط و پیدا کردن ابتکار عمل و ...، ضرورت مطالعه و تحقیق  (کتاب و کتابخوانی) را بالاتر می برد و آنرا به الزام سازمانی (نه انتخاب) مبدل می‏نماید.