سه شنبه, 08/06/1399 - 10:19

نشست پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج با جامعه اندیشکده ها

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی پژوهشی بسیج، صبح روز دوشنبه پنجم آبان 1399 جامعه اندیشکده ها میزبان پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی پژوهشی بسیج، صبح روز دوشنبه پنجم آبان 1399 مدیر عامل و اعضای محترم جامعه اندیشکده ها میزبان مدیران و محققان پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج بودند.

در این دیدار که با حضور جناب آقای دکتر محمدی، دکتر بصیری و دکتر رادفر از پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج برگزار شد، محورهای همکاری های علمی و هم افزایی اندیشکده ای در حوزه های مختلف طرح و بررسی شد.

در ابتدای جلسه جناب آقای عموئی مدیر جامعه اندیشکده، توضحیاتی را پیرامون خدمات آن مجموعه به شرح زیر ارائه نمودند؛

سایت جامعه اندیشکده ها
فصلنامه جامعه اندیشکده های ایران
رویداد «با اندیشه ورزان»
جایزه ملی سیاستگذاری
مدرسه اندیشه ورزی و سیاست سازی
سالنامه جامعه اندیشکده های ایران

در ادامه آقایان سبحانی و حمیدی نقطه نظرات خود را پیرامون چگونگی تعامل مؤثر جامعه اندیشکده ها و پژوهشکده بسیج بیان نمودند.

خدمات و آثار گوناگون علمی و پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج بخش دیگری از محورهای جلسه بود که با ارائه های راهکارهای عملی برای مشارکت بین بخشی به بحث گذاشته شد.